LIBERTY YOGA STORIES

LIBERTY YOGA STORIESJeg samler hele tiden på hverdagslivets små og store historier om, hvordan du som yogi kan blive befriet for selvskabte plager.


Historierne er en rejse med en yogi, der er fyldt med livsvisdom. Hendes bedste venner er en kat og en ørn, men vi møder mange flere dyr fra yogaverdenen undervejs. Dyrene stiller alle mulige spørgsmål til yogien eller til hinanden. Og måske også til dig, hvis du genkender dig selv i nogle af de små følgesvende på rejsen til friheden.


Som menneske kan du ifølge den tusindårige gamle yogafilosofi overvinde dine lidelser og blive fri for fysisk eller mental lidelse. Vejen derhen starter med at lære dig selv bedre at kende ved at kigge igennem det ”uvidenhedens slør” af dine egne automatreaktioner, der omgiver de allerfleste af os helt almindelige yogier.


Med ”Yoga for frihed” skærper du din opmærksomhed og opdager, hvorfor yoga ikke er work-out, men work-in.


Du kan løbende følge nye hverdagshistorier på vores FB og Instragram.


Billederne er beskyttet af copyright, og må kun anvendes i sammenhæng med nedenstående kildeangivelse


©Charlotte Balle, LIBERTY YOGA®, libertyyoga.dk

YOGA I VEDBÆK & LIBERTY YOGA ®

Villa Marie, Marievej 23

2950 Vedbæk, DENMARK

CVR 39 89 02 83

© Copyright YOGA I VEDBÆK & LIBERTY YOGA ®, 2016